Home

Over Wenzi

boomkinderen

In januari 2003 kwam de nieuwe regering in Kenia haar belofte na: het basisonderwijs werd gratis toegankelijk voor alle kinderen tot 12 jaar, waardoor nu anderhalf miljoen kinderen extra naar school gaan. Natuurlijk is dit een enorme stap in de goede richting. Onderwijs geeft kinderen de kans om weg te komen uit de sloppenwijken. Sommige kinderen nemen hun broertjes en zusjes mee, ook al zijn ze nog te jong. Ze zien de school als veilige haven. Gevolg is, dat klassen van rond de honderd kinderen geen uitzondering meer zijn. De leerkrachten draaien overuren en op sommige scholen zelfs dubbele diensten. ´s Ochtends vroeg de ene klas en ’s middags een andere.

Het streefdoel is om klassen te hebben van 35 á 40 kinderen. Om dit te realiseren zijn er naar schatting 60.000 extra gediplomeerde leerkrachten nodig. Op dit moment wordt er op veel scholen nog lesgegeven door vrijwilligers.

Naast een tekort aan gediplomeerde leerkrachten is er ook een tekort aan lokalen en materialen. Kinderen krijgen met honderden tegelijk les onder een boom.

Stichting Wenzi zet zich in voor beter onderwijs in Kenia. Met uw hulp kunnen wij meubilair, materiaal, betere huisvesting , maar vooral gediplomeerde leerkrachten en vervolgonderwijs voor de armsten in Kenia realiseren!

Het hoofddoel van Stichting Wenzi is het studiefonds. Kinderen die de primary school hebben afgerond  kunnen door naar de secundairy school. In een vijfjarenplan is afgesproken dat er gewerkt wordt op een 50%/50% basis. Dit houdt in dat de ouders 50% van de school- en studiekosten betalen, waarna Stichting Wenzi de andere 50% bijlegt. Door deze constructie wordt mensen een haalbaar doel geboden. Tevens worden mensen gestimuleerd om zelf actief en creatief geld te genereren.

 

Nieuw op de site