Zakelijk

 

Stichting Wenzi is een ANBI stichting, ingeschreven bij de KVK.  ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’.  Sinds 1 januari 2008 zijn giften gedaan aan goed doel instellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen, als de instelling aangemerkt is als ANBI.

Voor hetzelfde geld meer steun:

Wilt u voor langere tijd Wenzi ondersteunen met een periodieke gift dan is uw gift voor 100% aftrekbaar als u  een onderhandse akte van schenking ondertekend waarmee u beloofd de schenking gedurende 5 jaar of meer jaarlijks te schenken

  • Voor hetzelfde geld kunt u meer geven;
  • Uw gift is volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen;
  • Stichting Wenzi is erkend als een organisatie die het algemeen nut dient en hoeft daardoor geen schenkingsrecht te betalen.  Uw gehele gift komt dus ten goede aan Stichting Wenzi;

Wilt u zich liever niet voor  5 jaar binden dan is  het natuurlijk altijd mogelijk ons te ondersteunen met:

  • een éénmalige gift.
  • Een jaarlijkse donatie
  • een halfjaarlijkse donatie
  • een maandelijkse donatie.
Wenzi werkt niet met incasso’s de sponsor beslist ten alle tijden zelf over de overmakingen.
Wilt u ons ondersteunen  maak dan uw gift of donatie over op rek nr  NL43INGB0004792598. t.n.v. stichting Wenzi , Maassluis
Wij vinden het fijn als u uw naam en adres  bij de overschrijving zet.
Wij houden graag onze sponsors op de hoogte van  de ontwikkelingen van ons  project. Als u daar prijs op stelt wilt u ons  dan via het contact formulier op deze website laten weten dat u  ons ondersteunt. We sturen dan  2x per jaar het reisverslag en de nieuws brief toe